Кызыл-октябрь айылындагы ишке ашырылган долбоор

Долбоордун мазмуну:

Каналдан 100 метр алыс аралыктагы суу айылга ар дайым электр энергиясынын жардамы менен иштеген насос аркылуу келчүү. Айыл канал суусунан 18-20 метр бийтиктеги деңгээлде жайгашкан.

   

Айылда бетон менен тосулган арыктагы суудан айыл жашоочулары өз участокторун сугаруу үчүн сууну ташып алып жатышкан.

   СССР убагында дизелдик орнотуунун негизинде суу менен камсыз кылып турган. Жакшыртылган шарттагы кызматы (ГСМдин запастарын) кымбатка турган бул тейлөө калктын нараазычылыгын жараткан. Ошентип дизелдик орноткуч өз ишин токтоткон.   

    Андан сон дөңгөлөк  «чигирь» деп аталган айланткычын орноткон. Өндүрүмдүүлүгү  жана сууну жогоруга тартып чыгуусу айыл жашоочуларынын талабын канаатандырган эмес.

ОО “Гидропульс” компаниясына кайрылгандан бери, биздин адистер  ГТ-300 үлгүсүндөгү гидротаранды орнотуу долбоорун  түзгөн.

Жер иштери  ишке ашырылган .                                    Суу сактагыч орнотулган 

Эңкейиш жердеги арыктын түбү менен кетип сокку түтүкчөсү менен байланышкан (түтүкчөнүн узундугу 56 метр), суу агып өтүүчү кудукчадан. Гидротаран ГТ-300 орнотулган.

Гидротарандан басымдуу түтүкчө өтүп турат (кара түстөгү пластикалык түтүкчө)

ГТ-300 иштеп жаткан учур.                                                                    Суунун агымы күрүч өстүрүүчү чекке багытталган

Узундугу 160 метр болгон түтүкчөдөн басым аркылуу чыккан суу, бийиктиги 18 метр болгон айылдагы бетондон жасалган кудукчага жеткирилиши.

© 2016 ОсОО "Гидропульс" Сайт создан на базе платформы Wix при поддержке z-Studio