1/10

Энергиясыз сугат жерлерди сугаруу.

“Гидропульс” Жоопкерчилиги чектелген коому:

2004-жылы сентябрда Кыргызстандын гидротехникалык системасы жана энергетика адистеринин биргелешкен уюмунун негизинде пайда болгон.

2015-жылы Казакстан Республикасында  да бир өкүлдүгү ачылган.

 Ишмердүүлүктүн  негизги түрү: Гидротаран насосу суу жетпеген сугат жерлерге дарыя каналдардан бийик жерлерге суу тартып чыгарат. “Гидротаран” кошумча энергиясыз эле суу агымынын энергиясы менен иштейт. Бийиктиги 5 метрден баштап 50 метр же андан жогору болгон бийиктике жетет. Иштеп жаткан бир эле насостун жардамы аркылуу 10 гектардан 30 гектарга чейин жеткирсе болот.

Гидротаран системасынын артыкчылыгы:

 

  • экологиялык жактан айлана чөйрөнү жана атмосфераны бузучуу булактары жок;

  • биологиялык айыл чарба секторун жогорулатуу;

  • өндүрүш тармагында жана айыл жерлерине кошумча жумуш ордун кошуу;

  • азык-түлүк өндүрүмүн жогорулатуу менен бирге Кыргыз Республикасындагы калктын бакубат жашоосун жакшыртуу;

Гидротарандын милдети:

 Жогорку деңгээлдеги суунун негизинде суу жетпеген сугат айдоо жерлерди сугаруу,  колмолорду толтуруп жана күнү-түнү иштеген жогорку басым менен түтүкчөдөн суу өткөрүү. 

Талап кылуучулар:  

Дыйкандар, мал чарбачылар, курулуш жайлар, балык чарбачылар жана акварюм парктар.

© 2016 ОсОО "Гидропульс" Сайт создан на базе платформы Wix при поддержке z-Studio