Иштеп жаткан ОО “Гидропульс” долбоорлору боюнча баяндама:

Компания өз буюртмачылары менен ар дайым байланышта болуп турат, жана иштеп жаткан долбоорлордун абалын билип турат. Азыркы күндө Гидротаран 8 өлкөгө орнотулган.
  Бул видеодо ГТ-200 үлгүсүндөгү насос көрсөтүлгөн. Бул долбоор Бишкек шаарында ишке ашырылган.
  Сугат жерлерди сугарууда 12 гидротаранды орнотуп, 1,4 гектар жерди жүзөгө ашырат.
  Слайд-шоудо ГТ-150 гидротаран насосунун монтажы көрсөтүлгөн.
  Бул орнотулган насостун  негизинде айдоо жерлерди же дачадагы (10 сотик) жерлерди чачып же тамчылатып сугарсак болот.
  Бул видеодо Кыргыз Республикасындагы Чуй облусунун Бешкүнгөй айылына ГТ-200 үлгүсүндөгү орнотулган насос.
  Бийиктиги 20 метр болгон сай арыгындагы суу 2 гектар сугат жерге көтөрүлүп чыгуусу.

ГТ-200 үлгүсүндөгү насостун жардамы аркылуу тамчылатып сугаруу системасы жана техникалык суу айыл чарбасында иштетүүнүн мисалдары.

© 2016 ОсОО "Гидропульс" Сайт создан на базе платформы Wix при поддержке z-Studio